Оглавление:

Давайте розберемося.

Адвокат або юрист?! У чому різниця між цими професіями? Життя така штука, що без потреби ми рідко замислюємося над деякими поняттями, адже коли немає часу на роздуми і потрібно швидко приймати рішення неправильний вибір може обернутися великий невдачею. В життя майже кожного громадянина рано чи пізно виникає ситуація, коли волею не волею доводиться звертатися до суду, міліції або прокуратури одним словом в правоохоронні органи. І тут і виникає дилема з ким туди йти? Одному з адвокатом або юристом?

Адвокат або юрист, а яка різниця?! У нашій країні багато хто вважає що адвокат і юрист це одна і та ж професія, так давайте все ж розберемося в чому тут різниця Для того що б визначиться з тим хто вам потрібен адвокат або юрист давайте з’ясуємо для себе ці поняття.

Адвокат має набагато більше привілеїв і повноважень ніж юрист

Професіоналізм і компетентність адвоката не повинна викликати сумнівів ні у вас, ні у суду. Бажання надати кваліфіковану юридичну допомогу в максимально короткий термін є невід’ємною частиною адвокатської етики

Звернемося до тлумачних словників:

 • Адвокат — А. Юрист, спеціаліст, який надає професійну правову допомогу фізичним і юридичним особам, що здійснює захист підсудного в суді.
 • Б. Захисник, який виступає на захист кого-або, чого-небудь. (Бізнес-словник)
 • Адвокат юрист, як доручається надання юридичної допомоги громадянам та організаціям у тому числі захист чиїх-небудь інтересів у суді, захисник (словник Ожегова)
 • Адвокат правознавець, що бере на себе ведення позовів і захист підсудного; приватний посередник з позовів, стряпчий, ходок, ділок. (Словник Даля)
 • Адвокат юрист, що надає першу допомогу, консультуючи громадян і організації, представляючи їх інтереси в суді і т.п.
 • Адвокатом, є » громадяни , які мають ліцензію на юридичну практику».Адвокат повинен підтримувати стабільність політичної і соціальної влади, здійснювати правосуддя.(Юридичний словник Блека)

Адвокатом може стати громадянин України, з вищою юридичною освітою і стажем роботи за спеціальністю юриста не менше двох років, склав кваліфікаційний іспит прийняв Присягу адвоката України (ст.2 ЗУ «Про адвокатуру») і отримав свідоцтво що дає право займатися адвокатською діяльністю.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури затверджує програму іспитів. Іспит включає в себе питання по всіх галузях права, дуже складний і різносторонній. Тільки після здачі іспитів адвокат отримує свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю та приймає присягу адвоката України.

Одним словом, рівень освіти, основні знання і навички адвоката вже перевірила за вас комісія, в іншому випадку цій людині просто не присвоїли статус адвоката. Робота адвоката регулюється ЗУ «Про адвокатуру», який наділяє адвоката широкими повноваженнями і звичайно ж обов’язками які так необхідні для ефективної роботи з представництва в суді, збору необхідних доказів. Адвокат може надати вам своє посвідчення, яке підтверджує його статус адвоката.

Повноваження адвоката і юриста мають істотні відмінності. Права адвоката чітко визначені в Законі України «Про адвокатуру», а ось права юриста офіційно не визначені жодним нормативним документом

Згідно з українським законодавством має право захищати права громадян в кримінальному процесі ТІЛЬКИ АДВОКАТ! Професійна етика адвоката не дає йому розголошувати конфіденційну інформацію, отриману від клієнта, навіть якщо відомо про розголошення цієї інформації іншою стороною. Бо порушення цих вимог може спричинити за собою позбавлення його статусу адвоката.

Адвокат має набагато більше привілеїв і повноважень ніж юрист

Професіоналізм і компетентність адвоката не повинна викликати сумнівів ні у вас, ні у суду. Бажання надати кваліфіковану юридичну допомогу в максимально короткий термін є невід’ємною частиною адвокатської етики

Підводячи підсумок усього вище сказаного — хороший адвокат повинен володіти такими якостями як: сумлінність, відповідальність, наполегливість і чесність

Будь-який адвокат — юрист, але не кожен юрист може бути адвокатом

Ключові моменти роботи адвоката :

 • Зберігати адвокатську таємницю. (Ст.9 ЗУ «Про адвокатуру»)
 • Адвокат має право направляти адвокатські запити
 • Забороняється втручатися в адвокатську діяльність, вимагати у адвоката або його помічників інформацію, що є таємницею адвокатської
 • Адвокати не можуть виступати і бути допитані в якості свідків
 • Документи, пов’язані з виконанням адвокатського доручення, не підлягають огляду, вилучення чи розголошення без згоди адвоката
 • Забороняється прослуховування телефонних розмов адвоката. (Ст.10 ЗУ «Про адвокатуру»).
 • Адвокат несе дисциплінарну відповідальність за порушення ЗУ «Про адвокатуру» і Присяги адвоката України
 • Адвокат зобов’язаний дотримуватися «Кодекс професійної етики» (до юриста таких вимог не пред’являється)

А тепер розберемося з тим, хто ж такий юрист:

Звернемося в словник:

 • Юрист-Специалист по юридичних наук, юридичних питань (словник Ожегова)
 • Юрист (від лат. jus — право) — фахівець з правознавства, юридичних наук; практичний діяч в галузі права. Отже, до юристів можна віднести: людей, які отримали юридична освіта; правознавців (бізнес-словник)
 • Юрист — Спеціаліст з юридичною освітою; правознавець. Практичний діяч в галузі права.
 • Дипломований юрист — чоловік, який отримав вищу юридичну освіту. Юридична освіта вважається отриманим після того, як випускник пройшов державну атестацію» і здав всі державні іспити
 • Юрист— це громадянин, лише має вищу юридичну освіту.
 • Юрист — це досить розпливчасте поняття. Юристом може бути і нотаріус, і працівник юридичного відділу організації Вирішувати, звичайно вам, але моя вам порада рішення своїх проблем все ж краще довірити професіонала своєї справи. Звичайно і серед практикуючих адвокатів, які пройшли атестацію і прийняли присягу адвоката трапляються різні люди, часом знайти дійсно грамотного і гарного адвоката буває так само складно, як і хорошого лікаря.

Юридические услуги Киев адвокта Тищенко Р.П.

Обращайтесь по адресу:

г. Киев, ул. Потье Эжена, 10-а.

тел.067-240-90-46. Надежная юридическая помощь и защита!

Предприятия содействуют получению штатными юристами статуса адвоката, однако, учитывая ажиотаж, могут не успеть к моменту полного вступления в силу конституционных изменений

Особый статус адвокатов, дискуссия вокруг которого велась в течение всех лет независимости Украины, скоро станет реальностью. Уже сейчас представительство интересов в Верховном и кассационном судах (если только представитель не вступил в дело ранее) осуществляют лишь адвокаты. С 2018 года такое представительство будет обязательным и в апелляционных судах, а с 2019­го — и в судах первой инстанции. Не предвидятся исключения из этого правила и для юридических лиц, в штате сотрудников которых нередко работают квалифицированные юристы по трудовым договорам. Как только стало понятно, что юрлицам придется пользоваться услугами адвокатов, многие наняли в штат адвокатов или поддержали штатных юрисконсультов в получении ими свидетельств о праве на занятие адвокатской деятельностью. Дескать, без проблем: вам надо свидетельство — мы покажем. Однако все планы корпоративных юристов решить вопросы судебного представительства за счет наемных работников чуть не разрушили в Государственной фискальной службе (ГФС), издавшей 15 августа 2017 года индивидуальную налоговую консультацию № 1603/С/99­99­13­01­02­14/ИПК, согласно которой адвокат, работающий по трудовому найму, не может представлять в суде своего работодателя. Однако в консультации есть некая недосказанность, что позволяет юридическим лицам возлагать представительство в судах на адвокатов, работающих юрисконсультами в таких компаниях. И они к этому массово готовятся.

По мнению Виктории Мельниченко , руководителя юридического отдела COFCO INTL, Украина и СНГ, новые правила для транснациональных корпораций, иностранных компаний, присутствующих на Украине, сложности не представляют — они привыкли отдавать судебные тяжбы на аутсорсинг: «В частном бизнесе для крупных компаний «запрет» юрисконсульту в штате — адвокату представлять интересы работодателя в суде не считаю проблемой. Как правило, глобальные мультинациональные компании не «раздувают» штат сотрудников, исповедуя принцип максимального привлечения аутсорсинга по судебным делам. Поэтому своей первоочередной задачей сегодня вижу правильно сформированный бюджет на юридические услуги, позволяющий привлекать квалифицированных внешних адвокатов». Куда сложнее, по мнению г-­жи Мельниченко, придется украинским государственным и коммунальным компаниям. «Если бы я сейчас была руководителем юридического отдела какого-­нибудь государственного или коммунального предприятия, то прокомментировала бы ситуацию цитатой из «Золотого теленка»: «Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться». По опыту знаю, что именно с бюджетами таких предприятий привлекать к каждому судебному делу адвокатов по договору на оказание правовых услуг нереально», — поясняет Виктория Мельниченко.

Тем не менее г-­жа Мельниченко подала документы для сдачи квалификационного экзамена несмотря на то, что для нее адвокатский статус не столь важен, а также призывает к такому шагу свою команду. Хотя из-­за ажиотажа (как и в случае с получением биометрических паспортов в связи с введением безвизового режима) многие юрисконсульты могут не получить адвокатские свидетельства к моменту вступления конституционных норм в полном объеме. «Правда, сегодня искусственно сложилась патовая ситуация с количеством желающих сдать квалификационный экзамен, и я, например, могу сдать его, судя по очереди, примерно в сентябре следующего года», — подтверждает эту гипотезу г­жа Мельниченко.

Вместе с тем руководитель юридического отдела COFCO INTL, Украина и СНГ настроена оптимистично: «Я все же верю в законодательные изменения относительно монополии адвокатуры, ратуя за то, что в малозначительных спорах с определенным лимитом суммы иска, а также в ряде других споров, например, с государственными органами, интересы предприятия сможет представлять юрисконсульт без адвокатского удостоверения».

В крупных украинских компаниях не ожидают от законодателей поблажек и готовятся к тому, чтобы иметь возможность представления их интересов надлежащим образом независимо от того, в каких спорах будет разрешено участвовать представителям не из числа адвокатов.

Так, Светлана Иващенко , директор департамента юридической поддержки и сопровождения бизнеса ПАО «Укртелеком», рассказала, что в их компании рассчитывают на внутренних юристов и готовы заключать с ними любые договоры, какие потребуются для надлежащего подтверждения полномочий. «В «Укртелекоме» работают в целом более 100 внутренних юристов (в кооперативном центре и областных филиалах), среди них есть юристы, имеющие адвокатские удостоверения. Услугами внешних юристов/адвокатов «Укртелеком» традиционно почти не пользуется (исключение — критические ситуации) и не планирует менять политику в будущем, несмотря на «адвокатскую монополию». Мы планируем, чтобы в каждом регионе были два-­три юриста с адвокатским удостоверением, и рассчитываем, что это удовлетворит основные потребности», — поделилась г-­жа Иващенко. Она также добавила, что в компании готовы заключать с внутренними адвокатами договоры об оказании правовой помощи (и такие договоры уже заключаются) и любые другие документы, необходимые для подтверждения полномочий.

Александр Петриченко , директор юридического департамента группы компаний «Новые Продукты», отмечает, что позицию ГФС относительно необходимости заключения договоров об оказании правовой помощи между предприятиями и так называемыми внутренними адвокатами не воспринимает серьезно: «Налоговый орган в целом прав, но он не уполномочен на подобные разъяснения в части необходимости заключения договора между сотрудником со статусом адвоката и работодателем и откровенно выходит за рамки своих полномочий». При этом г­н Петриченко поясняет, что, как и ранее, когда возникала необходимость в представлении интересов его работодателей, он всегда заключал отдельный договор на представительство интересов клиента не только в судах, но и в иных органах и учреждениях по необходимости. При этом главный юрист ГК «Новые продукты» признает: когда возникнет уже безальтернативная ситуация с необходимостью участия в судебных заседаниях адвокатов, компания готова заключать договоры об оказании правовой помощи со своими сотрудниками, имеющими адвокатские свидетельства.

Из юрисконсульта в адвокаты

В то же время работодатели по ­разному подходят к решению вопроса получения адвокатских свидетельств штатными сотрудниками. Например, в ПАО «Укртелеком» готовы взять на себя финансовую часть. «Сейчас основная ставка сделана на то, чтобы обеспечить получение адвокатских удостоверений внутренними юристами, имеющими достаточный уровень квалификации и высокую лояльность к компании. Компания оплачивает взнос за сдачу квалификационного экзамена и плату за прохождение стажировки своих внутренних юристов», — рассказала Светлана Иващенко.

В ГК «Новые продукты», напротив, считают, что получение адвокатского свидетельства — личное дело сотрудника. «С моей стороны еще год назад четко был дан сигнал всем моим коллегам, с кем я сейчас работаю в корпоративном секторе, чтобы не затягивали до последнего и уже занимались получением адвокатского свидетельства. Насколько мне известно, все мои коллеги, кто занимался и занимается представительством интересов в судах, уже активно работают над присоединением к адвокатскому сообществу и до конца года, скорее всего, будут уже сертифицированными адвокатами. Наша компания не принимает участия в процессе получения ими свидетельств, поскольку мы считаем, что повышение уровня квалификации, необходимого как сегодня, так и в будущем — это все­-таки личностный рост и личная мотивация сотрудника. Таким образом, мы закрываем вопрос о возможных сложностях и дополнительных расходах на привлечение внешних адвокатов или адвокатских компаний», — отметил Александр Петриченко.

В том, что предприятия смогут и в дальнейшем обходиться собственными юристами, солидарны и адвокаты.

Так, по мнению адвоката Олега Вдовичена , управляющего партнера АО «Вдовичен и Партнеры» , ответ ГФС является продолжением спорного тезиса относительно возможности адвоката иметь статус физического лица — предпринимателя (ФЛП), ведь фактически запреты, предусмотренные подпунктом 14.1.226 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса (НК) Украины, касаются не только наемных работников, но и ФЛП. «ГФС Украины последовательно подчеркивает, что физическое лицо, осуществляющее независимую адвокатскую деятельность, не может быть предпринимателем в рамках такой адвокатской деятельности», — напоминает г­н Вдовичен. По его словам, адвокаты нередко ограничивались регистрацией в качестве предпринимателей в сфере права и плательщиков единого налога и представляли интересы в суде на основании доверенности, выбирая более удобную систему налогообложения.

Однако с введением монополии адвокатуры ситуация несколько изменилась, отмечает г­н Вдовичен. «Принимая во внимание аксиому, что в суде представителем может быть только адвокат, зарегистрированный в органе ГФС как самозанятое лицо, можно считать вполне оправданным то, что он не должен выполнять функции, связанные с выполнением трудовых обязанностей в пользу работодателя. Другой вопрос, если наемный работник, например юрист, имеет адвокатское свидетельство и зарегистрирован как самозанятое лицо, работает неполный рабочий день (неделю). Какие преграды (кроме мнения ГФС) мешают такому лицу заключить договор об оказании правовой помощи с работодателем, но в качестве адвоката? — размышляет Олег Вдовичен. — Считаю, что запретов нет и в аспекте соблюдения требований относительно налогообложения. Работать в понедельник юристом в качестве наемного работника на условиях неполного рабочего дня, а в пятницу заниматься адвокатской деятельностью закон не запрещает. Так что можно предположить, что в случае претензий фискальных органов будут все основания для решения соответствующих споров в пользу налогоплательщиков».

Николай Пашинский , адвокат, управляющий партнер АО «ФОРТИС» , член правления Ассоциации адвокатов Украины , подчеркивает, что по трудовому договору представительство интересов в суде как вид адвокатской деятельности осуществляться не может, и ссылается, в частности, на позицию Совета адвокатов Украины по этому вопросу ввиду обязательности решений органов адвокатского самоуправления для адвокатов. «Хотим обратить внимание на то, что решением Совета адвокатов Украины № 54 от 7 апреля 2017 года было утверждено разъяснение по некоторым вопросам представительства адвокатом юридического лица. Из решения следует, что представительство интересов предприятия в судах лицами, которые имеют свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и являются наемными работниками этого же предприятия, возможно исключительно на основании договора об оказании правовой помощи в соответствии с требованиями Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». В таком случае представительство интересов юридического лица осуществляется на основании договора о правовой помощи и нельзя считать, что имеет место исполнение работником обязанностей, предусмотренных трудовым договором», — резюмирует г-­н Пашинский.

Как стать адвокатом без стажировки и с дипломом специалиста о переподготовке — разъяснения Совета адвокатов

Совет адвокатов Украины решением от 26 февраля 2016 года № 8 утвердил разъяснение о получении свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью без прохождения стажировки, с учетом стажа работы на должности помощника адвоката и на основании диплома специалиста о переподготовке.

Разъяснено, что решение об освобождении от прохождения стажировки желающего стать адвокатом принимает соответствующий совет адвокатов региона после документального подтверждения стажа работы помощника адвоката не менее года за последние 2 года перед обращением с заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена. С 1 июня 2013 года статус помощника адвоката должен быть подтвержден данными Единого реестра адвокатов Украины (до этой даты статус должен быть подтвержден в соответствии с общими нормами законодательства Украины о труде, в том числе, на основании трудового договора (контракта).

При этом в соответствии с Положением о помощнике адвоката лицо, у которого нет удостоверения помощника адвоката установленного образца и данные о котором не внесены в ЕРАУ, не имеет статуса помощника адвоката. Совет адвокатов региона вносит данные о помощнике адвоката в ЕРАУ и выдает удостоверение в 30-тидневный срок со дня поступления заявления о внесении данных в реестр.

На момент подачи заявления о допуске к сдаче квалификационного экзамена желающий стать адвокатом должен иметь полное высшее юридическое образование и стаж в области права на менее двух лет.

Проанализировав законодательство, Совет адвокатов пришел к выводу, что диплом специалиста о переподготовке, в котором указано квалификацию юриста, является надлежащим документом, подтверждающим получение полного высшего юридического образования. Даже если в дипломе не указана специальность, но указана квалификация «юрист», что является официальным подтверждением и признанием овладения профессиональной компетентностью «юриста», понятно, что речь идет о специальности в области права.

С заявлением о выдаче свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью без прохождения стажировки в совет адвокатов региона необходимо подать пакет документов, установленный в пунктах 12.3 — 12.4 статьи 12 Положения об организации и порядке прохождения стажировки для получения лицом свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Адвокат или юрист? Несколько главных отличий

Большинство людей либо вообще не понимают разницы, либо путают адвокатов и юристов, называя одних – другими. Однако такое отождествление является неверным, а часто и вредоносным заблуждением клиента, вредящим в первую очередь ему самому. Специально для prostopravo, адвокат и партнер Юридической фирмы «Москаленко и Партнеры» Анастасия Москаленко объясняет, в чем же разница между юристом и адвокатом.

Всякий адвокат – это, без сомнения, юрист. Однако далеко не каждый юрист – адвокат. Юристами называют себя и выпускники, и даже студенты любого юридического факультета. Юристами называют себя даже те, кто вообще не имеет юридического образования, но жизненный путь связал их работу с практическими аспектами юриспруденции, и они с попеременным успехом «помогают» людям писать какие-то жалобы и представлять интересы в различных органах. Среди юристов много грамотных, профессиональных и добросовестных нотариусов, юрисконсультов предприятий или государственных служащих, а также сотрудников юридических фирм и частных предпринимателей, оказывающих юридические услуги.

Адвокат – это, во-первых, тот юрист, который имеет законченное высшее юридическое образование (то есть специалиста или магистра, но никак не колледжа) и практический опыт работы в сфере права – не менее двух лет до сдачи экзамена. Экзамен состоит из 15-20 устных вопросов по всем отраслям права и нескольких письменных документов, которые кандидат должен подготовить на высшем уровне. Поэтому адвокат, даже со специализацией в нескольких отраслях, имеет представление о всех основных вопросах правоприменения, которого нет у просто юриста, и квалификация адвоката подтверждена прохождением адвокатского экзамена перед другими практикующими адвокатами.

Кроме того, сейчас еще введена обязательная полугодовая стажировка для тех, кто сдал экзамен, у практикующего адвоката, если ранее они не работали помощниками такового. После этого адвокат принимает присягу, получает свидетельство и удостоверение.

Но другие отличия адвоката от юриста являются еще более существенными.

Адвокатская деятельность – это независимая профессиональная деятельность адвоката по предоставлению защиты, представительства и предоставления других видов правовой помощи клиенту.

То есть адвокат предоставляет правовую помощь в интересах клиента, а не в своих собственных. А юридические услуги, как и всякие другие, в первую очередь подразумевают цель – получение максимальной прибыли. Тогда как адвокатская деятельность, несмотря на получение гонорара, является действиями только в интересах клиента, а не в интересах собственной выгоды.

Закон предоставляет адвокату ряд уникальных профессиональных прав и гарантий. Например, адвокатским запросом адвокат может истребовать нужные документы или информацию, удостоверять копии документов по делам, которые ведет адвокат, быть принятым должностными лицами органов и организаций и пр. Одной из важнейших гарантий является адвокатская тайна и полная конфиденциальность, которая запрещает адвокату разглашать какие-либо данные о своих клиентах и их делах, использовать их в личных интересах, а также запрещает другим лицам, в том числе контролирующим и правоохранительным органам, истребовать и использовать такую информацию. Адвокат не может быть допрошен ни полицией, ни судом о предоставленной им правовой помощи, не может быть привлечен к уголовной или иной юридической ответственности за осуществление им профессиональной деятельности.

В отношение адвоката, его офиса или автотранспорта не могут применять обыск или иные оперативные или следственные действия иначе как по решению суда, принятому по ходатайству Генерального прокурора Украины или прокурора областного уровня, например, прокурора города Киева. Тогда как у простого юриста могут изъять любые документы, задержать или допросить его, в том числе и в отношении дел клиента, на общих основаниях.

Именно эти и другие уникальные права и гарантии, которые составляют правовой статус адвоката, а не его «корочка», и есть главное отличие адвоката от юриста.

Одним из главных отличий является также монополия адвокатов на предоставление правовой помощи во всех уголовных делах, а также с 1 января 2017 года – в Верховном Суде Украины и кассационных судах во всех видах дел. С 1 января 2018 года адвокаты получат монополию на представительство в апелляционных, а с 1 января 2019 года – во всех районных судах Украины. Эта монополия адвокатов призвана освободить суды от неквалифицированных, беспочвенных, а иногда и откровенно глупых исков, составляемых некоторыми юристами, или вообще не юристами, главными жертвами которых становятся те, кто обратился к ним за помощью.

Проверить, является ли действительно тот, кто именует себя адвокатом, таковым, очень легко: нужно зайти в реестр адвокатов Национальной ассоциации адвокатов Украины или областной организации, например, Совета адвокатов г. Киева. Где по фамилии, имени, отчеству Вы сразу отыщите результат.

Подводя итог, в случае, если Вам нужна простая юридическая консультация или написание заявления или жалобы, Вам сможет помочь юрист, или Вы можете попробовать сделать это самостоятельно. Но если вопрос сложный, ошибка чревата невозможностью исправления, или «дело пахнет судом», рекомендую Вам обратиться именно к адвокату.

Не пропустите новые статьи. Подписывайтесь на рассылку!

Опубликовано на сайте: 07.02.2017

Автор: Адвокат Москаленко Анастасия Владимировна, партнер Юридической фирмы «Москаленко и Партнеры»

Чем юрист отличается от адвоката?

В чем отличие юриста от адвоката, интересует многих граждан. Особенно, если ситуация требует обращения к представителям этих профессий. Каковы основные отличия юриста от адвоката, проанализируем в этой статье.

Кто такой юрист

Юрист (от латинского jus, что означает «право»)– это специалист по правоведению, профессионал в области права, разбирающийся в законах и их применении. Чтобы получить юридическое образование, человек должен закончить соответствующий факультет высшего учебного заведения.

Юристов выпускают и средне-специальные учебные заведения, к примеру колледжи. Однако юрист со средне-специальным образованием имеет очень ограниченный круг возможностей работать по специальности. Скорее, среднее юридическое образование дает дополнительные преимущества при поступлении в вуз и получении высшего юридического образования.

На 3 курсе студенты юридических факультетов должны выбрать специализацию (профиль), которая позволит изучить отдельную область юриспруденции более углублено.

Существуют следующие специализации:

 • гражданско-правовая;
 • уголовно-правовая;
 • государственно-правовая;
 • международно-правовая.

О выбранной специализации делается запись в дипломе. Однако при дальнейшем поиске места работы это имеет формальное значение, даже для потенциального работодателя. Так, с гражданско-правовой специализацией в дипломе люди вполне успешно проходят службу в полиции, а с международно-правовой – трудятся юрисконсультами на заводах и комбинатах.

Кто такой адвокат

Для оказания юридической помощи по защите в уголовном процессе юристу необходимо сдать соответствующие экзамены и получить статус адвоката. Адвокатская деятельность в России регулируется законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ.

В соответствии со статьей 2 упомянутого закона адвокат – это лицо, получившее особый статус и право осуществлять адвокатскую деятельность.

Адвокатская помощь включает в себя:

 • предоставление устных и письменных консультаций по юридическим вопросам, подготовку справок;
 • составление различных юридических документов (договоров, заявлений, жалоб и т. д.);
 • участие в качестве поверенного лица или защитника в судебном процессе;
 • представление интересов доверителя в различных госорганах;
 • оказание иной, не запрещенной законом, юридической помощи.

Интересно и важно то, что адвокат не может трудиться просто юристом в какой-нибудь организации (исключения – научная, преподавательская и иная творческая деятельность), а также не может работать на должностях в госслужбе.

Адвокаты осуществляют свою деятельность индивидуально – открывая адвокатский кабинет, или сообща – образовывая коллегию адвокатов, адвокатское бюро или юридическую консультацию. Органом адвокатского самоуправления является Федеральная палата адвокатов РФ. Она состоит из адвокатских палат субъектов федерации и призвана представлять и защищать интересы адвокатов, а также осуществлять контролирующие функции в отношении качества оказываемой юридической помощи.

В чем отличие юриста от адвоката

Итак, из вышесказанного становится понятно, что юрист – это профессия, а адвокат – это особый статус в рамках профессии. Проще говоря, не каждый юрист может быть адвокатом, но каждый адвокат должен быть юристом.

Остановимся на основных отличиях юриста от адвоката.

  Получение профессионального статуса

Юристом человек становится сразу же, получив диплом о соответствующем образовании, причем как высшем, так и средне-специальном.

Чтобы стать адвокатом, нужно иметь высшее юридическое образование, проработать не менее 2 лет юристом, сдать квалификационные экзамены и получить положительное решение квалификационной комиссии о присвоении статуса адвоката (См. Что нужно, чтобы стать адвокатом и получить соответствующий статус? ).

Юрист может трудиться по своей специальности где угодно, в том числе оказывая разовые услуги по договору или числиться в штате какой- либо организации.

Адвокат кроме занятия адвокатской деятельностью может осуществлять только научную, творческую или преподавательскую деятельность.

Юрист без адвокатского статуса более свободен в своих действиях. Юрист не обязан ежегодно совершенствовать свою квалификацию, не должен оказывать бесплатную юридическую помощь, не связан адвокатской тайной.

Адвокат все это делать должен. Шире полномочия адвоката и в области профессиональных возможностей. Адвокат может быть поверенным как по гражданским, так и по уголовным делам.

Юрист без адвокатского статуса может быть поверенным только по гражданским делам.

Адвокат имеет право для работы по делу направлять различные запросы, а организации, включая госорганы, обязаны на эти запросы отвечать.

Юрист может запрашивать любую информацию только через суд.

Просто юрист обязан, как и любой гражданин России, платить налог на доходы в размере 13% от полученной заработной платы ежемесячно.

Адвокат кроме налога обязан уплачивать членские взносы на нужды адвокатской палаты, а также взносы на содержание бюро, коллегии или кабинета.

К кому в каких ситуациях следует обращаться

Как уже было сказано, защитником по уголовным делам может выступать только представитель со статусом адвоката. Поэтому, если дело дошло до уголовного судопроизводства, то нужно обращаться к адвокатам. В гражданском процессе интересы и истца, и ответчика может представлять просто юрист.

Не нужен статус адвоката для представления интересов в различных организациях, подготовки документов для регистрации договоров, приватизации жилья и иных юридических действий.

Не имеет значения, к кому обратиться для составления договора купли-продажи, дарения, мены, составления искового заявления или подготовки документов для регистрации фирмы. Статус адвоката в этом деле не нужен. Главное, чтобы человек был профессионалом в вопросе, требующем разрешения, и вас устраивала цена за оказываемые услуги.

Популярное:

 • Словарь юристов Евразийский юридический портал Бесплатная юридическая консультация онлайн, помощь юриста и услуги адвоката Юридический словарь – это словарь терминов и понятий, которые широко применяются в сфере юриспруденции. Любой подробный словарь юридических терминов является важнейшим […]
 • Госпошлина на внесение изменений в егрюл кбк КБК для уплаты госпошлины Подводя итоги по КБК для уплаты госпошлины Обращаясь в органы государственной власти, самоуправления или к любым должностным лицам с просьбой о каком-либо действии, значимом с точки зрения закона, физическому или юридическому лицу нужно уплатить специальный сбор […]
 • Молодая семья тольятти 2018 очередь Правила постановки на очередь по программе Молодая семья в Тольятти Программа для молодых семей со слов Правительства РФ успешно проходит во всех регионах государства. Но так ли это на самом деле? Какие требования выдвигаются программой для молодых семей в Тольятти? Как стать в очередь […]
 • Часть 2 ст 59 тк рф Ст. 59 ТК РФ: вопросы и ответы Ст. 59 ТК РФ: официальный текст Ст. 59 ТК РФ: вопросы и ответы Ст. 59 ТК РФ очерчивает круг лиц, с которыми обязательно или возможно заключение срочного трудового договора. В статье мы расскажем, когда это требуется, а когда допускается, а также ответим на […]
 • Ликвидация ооо документы для налоговой Ликвидация / Закрытие ООО Как закрыть ООО в 2016 году? Как закрыть ТОВ в 2016? Как закрыть предприятие в 2016? Процедура закрытия ТОВ,ООО в 2016 году. Закрытие или ликвидация предприятия происходит несколькими спосабами: Добровольная ликвидация (по решению собственников компании). […]
 • Лицевой счет кварплата Что входит в квитанцию за квартплату? Содержание квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) регламентируется утвержденными Правительством РФ Правилами предоставления коммунальных услуг. Независимо от формы собственности и структуры предприятия – поставщика, выдаваемая […]